Recenze k produktům

Informace a pravidla pro recenzenty

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je informovat zákazníky obchodní společnosti Dermacol a.s., IČO: 24766208, se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 16100 (dále jen „Dermacol a.s.“) o

1.2. Pojmem „recenze“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí hodnocení zboží prodávaného společností Dermacol a.s.

1.3. Pojmem „recenzent“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, která na internetovém obchodě Dermacol provedla recenzi.

1.4. Pojmem „zákaznická recenze“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí recenze provedená recenzentem na zboží, které bylo zakoupeno.

1.5. Pojmem „uživatelská recenze“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí recenze provedená recenzentem, který recenzované zboží získal jako dárek od společnosti Dermacol a.s. za účelem recenze.

 

2. OBECNÉ INFORMACE O PROCESU ZPRACOVÁVÁNÍ RECENZÍ

2.1. Za účelem získání zpětné vazby a pro zkvalitnění nabízeného zboží a služeb umožňuje společnost Dermacol a.s. svým zákazníkům (dále jen „Zákazník“ nebo „Zákazníci“) na internetovém obchodě Dermacol provádět recenze a seznamovat se s jejich obsahem. Recenze mohou Zákazníci provádět jako zákaznické nebo jako uživatelské. Zákazníci recenze provádí zcela samostatně. Společnost Dermacol a.s. sama recenze neprovádí.

2.2. Recenze mohou Zákazníci provádět dvěma způsoby: přidáním písemného komentáře nebo bodového ohodnocení daného zboží v rozmezí od jednoho do pěti bodů (hvězdiček), kdy jedna hvězdička představuje nejhorší hodnocení a pět hvězdiček nejlepší hodnocení.

2.3. Společnost Dermacol a.s. text přidaných komentářů před jejich přidáním nekontroluje ani neupravuje. Komentáře jsou přidávány ve znění, ve kterém byly recenzentem určeny k přidání. Tím nejsou dotčeny odst. 4.5. až 4.7. tohoto dokumentu.

2.4. Zobrazované výsledné hodnocení zboží (počet hvězdiček) představuje výsledek automatického výpočtu podílu součtu všech udělených bodů (hvězdiček) a součtu všech přidaných hodnocení.

2.5. Společnost Dermacol a.s. zveřejňuje zásadně výsledky všech provedených recenzí. Tím nejsou dotčeny odst. 4.6. a 4.7. tohoto dokumentu.

2.6. Společnost Dermacol a.s. poskytuje svým zákazníkům odkaz na recenze zboží společnosti Dermacol a.s. zveřejněné na on-line tržišti Heureka.cz. Recenze zboží společnosti Dermacol a.s. zveřejněné na on-line tržišti Heureka.cz podléhají pravidlům odpovědnosti za obsah recenzí a příspěvků on-line tržiště Heureka.

 

3. OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZAJIŠTĚNÍ PRAVOSTI ZÁKAZNICKÝCH RECENZÍ

3.1. Společnost Dermacol a.s. k zajištění pravosti zákaznických recenzí zveřejněných na internetovém obchodě Dermacol přijala a provádí následující opatření:

 

4. ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ RECENZÍ

4.1. Recenze jsou na internetovém obchodě Dermacol oprávněny provádět pouze osoby, které recenzované zboží skutečně využily.

4.2. Na internetovém obchodě Dermacol je zakázáno provádět falešné zákaznické recenze. Provedením falešné zákaznické recenze je zejména označení recenze provedené osobou, která si recenzované zboží nezakoupila ani jej nepoužila, jako zákaznické.

4.3. Osoba, která se chystá provést na internetovém obchodě Dermacol recenzi zboží, které zakoupila či pro ni byla zakoupena, tuto recenzi zaškrtnutím políčka „Produkt jsem zakoupil/a nebo dostal/a darem“ označí před jejím provedením jako zákaznickou.

4.4. Osoba, která se chystá provést na internetovém obchodě Dermacol recenzi zboží, které získala jinak než jeho zakoupením, např. od společnosti Dermacol a.s. za účelem recenze, tuto recenzi zaškrtnutím políčka „produkt jsem dostal/a za účelem recenze“ označí před jejím provedením jako uživatelskou.

4.5. Společnost Dermacol a.s. si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat obsah recenzí.

4.6. Společnost Dermacol a.s. si vyhrazuje právo na základě výsledku kontroly ve smyslu odst. 4.5. tohoto dokumentu recenze, označené jako zákaznické, označit jako recenze uživatelské, naplňují-li definici ve smyslu odst. 1.5. tohoto dokumentu. Falešné zákaznické recenze ve smyslu odst. 4.2. tohoto dokumentu může Dermacol a.s. skrýt nebo smazat.

4.7. Společnost Dermacol a.s. si vyhrazuje právo skrýt nebo smazat recenze, které ze své podstaty porušují obecně závazná pravidla chování stanovená právním řádem České republiky, zejména pak ty, které jsou ze své podstaty projevem národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti, které vyzývají k páchání veřejnoprávních deliktů, jejichž obsah je v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy nebo jejichž obsah uráží obyčejné lidské cítění.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Společnost Dermacol si vyhrazuje právo znění tohoto dokumentu na základě vlastního uvážení kdykoli změnit.

5.2. Znění tohoto dokumentu nabývá platnosti a účinnosti dne 27. února 2023.